• page_banner

Кортикостероидоос хамааралтай дермитийн төв

Treatment
Treatment

4D (Smooth Mode, FRAC3, Piano and Perficial) Шинэ инвазив бус лазер цайруулах нь арьсны өнгөц болон гүн давхаргыг өвдөлтгүй бараг нэгэн зэрэг фото дулааны аргаар боловсруулах боломжийг олгодог.

Хараат дерматит, даавар, мэдрэмтгий арьс

Corticosteroid-dependent Dermitis center
Corticosteroid-dependent Dermitis center

Шуудангийн цаг: 2022 оны 5-р сарын 13-ны хооронд