• хуудас_баннер

Батга арилгах төв

Эмчилгээ
Эмчилгээ

SM10600ZHb, 1064PVYL+, M207, S8C-г COMEY гоо сайхны бүтээгдэхүүнтэй хослуулан батга, батга, сорвины бүрэн шийдлийг санал болгож байна.

I төрөл: Хэд хэдэн батга, идээт үрэвсэл, нийт гэмтлийн тоо 30-аас бага;
II төрөл: идээт батга ба дунд зэргийн, нийт гэмтлийн тоо 31-50;
III төрөл: Олон тооны батга, идээт үрэвсэл, нийт гэмтлийн тоо 50-100 орчим, зангилаа 3-аас бага;
IV төрөл: Зангилаат уйланхайт батга буюу батга, гэмтлийн нийт тоо 100-аас дээш, зангилааны уйланхай 3-аас дээш байна.

Батга арилгах төв
Батга арилгах төв

Шуудангийн цаг: 2022 оны 5-р сарын 13-ны хооронд